طراحی نمای ویلا تهران فیروزکوه کردان فشم لواسان چالوس رویان

طراحی نمای ویلا شامل؛ تصاویر ۳d ، نقشه ها و جزئیات اجرایی و طرح نورپردازی نمای ویلا می باشد.
هزینه طراحی نمای ویلا؛ مساحت نما ضربدر مترمربعی ۱۵۰۰۰ تومان
زمان مورد نیاز جهت طراحی نمای ویلا بین ۲ تا ۴ روز می باشد.                                         فراهانی / ارشد معماری / پایه ۲ طراحی و نظارت

۰۹۱۲۱۹۵۹۳۱۹  –  ۶۶۱۲۱۶۶۴